Chính sách bảo hành

2015-01-12 16:40:22

Cam kết bảo hành thiết bị:

Công ty Anh Kiệt cam kết bảo hành cho các sản phẩm mà công ty chúng tôi được ủy quyền phân phối tại Việt nam gồm:

Máy chiếu đa năng: Máy chiếu đa năng Triumpohboard, Vivitek, Panasonic,

Máy chiếu vật thể TAMTUS.

Phòng học ngoại ngữ COMWEB, ATROLAB,

Phòng học đa chức năng XCLASS, COMWEB.

Màn hình cảm ứng Triumphboard, SmartView, HiteVision.

Bảng tương tác thông minh: Triumphboard, SmartView, HiteVision.

Thiết bị âm thanh SHOW.

Thiết bị ion âm BlueN.

 

Áp dụng đối với các sản phẩm máy chiếu:

1. Áp dụng đối với các sản phẩm máy chiếu thương hiệu Triumphboard, Vivitek

- Bảo hành 24 (hai mươi bốn) tháng cho thân máy, 12 (mười hai) tháng hoặc 1000 (một nghìn) giờ cho bóng đèn áp dụng tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, công ty cam kết bảo hành trong vòng 48 giờ (02 ngày) kể từ khi nhận thiết bị bảo hành trừ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ, ngày tết.

- Đổi máy mới trong vòng 07 (bẩy) ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị (trường hợp thiết bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất)-

- Nhân viên Kỹ thuật bảo hành sẽ thông báo đếnQúy Khách hàng về thông tin về lỗi của thiết bị bảo hành trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi nhận được thiết bị bảo hành, Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể đến khách hàng các thông tin như sau:

+ Thời gian nhận máy, lỗi kỹ thuật của thiết bị, phương án bảo hành, thời gian hoàn thành và hoàn trả thiết bị lại cho khách hàng.

+ Thông tin liên quan đến các vấn đề phát sinh (nếu có) do các yếu tố khách quan lại làm kéo dài thời gian bảo hành thiết bị.

 

2. Áp dụng đối với các sản phẩm máy chiếu thương hiệu Panasonic

- Bảo hành 12 (mười hai) tháng cho thân máy, 03 (ba) tháng hoặc 600 (sáu trăm) giờ cho bóng đèn áp dụng tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, công ty cam kết bảo hành trong vòng 48 giờ (02 ngày) kể từ khi nhận thiết bị bảo hành trừ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ, ngày tết.

- Đổi máy mới trong vòng 07 (bẩy) ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị (trường hợp thiết bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất)

- Nhân viên Kỹ thuật bảo hành sẽ thông báo đếnQúy Khách hàng về thông tin về lỗi của thiết bị bảo hành trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi nhận được thiết bị bảo hành, Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể đến khách hàng các thông tin như sau:

+ Thời gian nhận máy, lỗi kỹ thuật của thiết bị, phương án bảo hành, thời gian hoàn thành và hoàn trả thiết bị lại cho khách hàng.

+ Thông tin liên quan đến các vấn đề phát sinh (nếu có) do các yếu tố khách quan lại làm kéo dài thời gian bảo hành thiết bị.

 

3. Áp dụng đối với các sản phẩm máy chiếu thương hiệu Tamtus

- Bảo hành 24 (hai mươi bốn) tháng cho toàn bộ thiết bị.

- Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, công ty cam kết bảo hành trong vòng 48 giờ (02 ngày) kể từ khi nhận thiết bị bảo hành trừ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ, ngày tết.

- Đổi máy mới trong vòng 07 (bẩy) ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị (trường hợp thiết bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất)

- Nhân viên Kỹ thuật bảo hành sẽ thông báo đếnQúy Khách hàng về thông tin về lỗi của thiết bị bảo hành trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi nhận được thiết bị bảo hành, Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể đến khách hàng các thông tin như sau:

+ Thời gian nhận máy, lỗi kỹ thuật của thiết bị, phương án bảo hành, thời gian hoàn thành và hoàn trả thiết bị lại cho khách hàng.

+ Thông tin liên quan đến các vấn đề phát sinh (nếu có) do các yếu tố khách quan lại làm kéo dài thời gian bảo hành thiết bị.

 

Áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị phòng học ngoại ngữ, phòng học đa chức năng

1. Áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị phòng học ngoại ngữ, phòng học đa chức năng COMWEB, ATROLAB, XCLASS

- Bảo hành 12 (Mười hai) tháng cho toàn bộ thiết bị.

- Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, công ty cam kết bảo hành trong vòng 48 giờ (02 ngày) kể từ khi nhận thiết bị bảo hành trừ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ, ngày tết.

- Đổi máy mới trong vòng 07 (bẩy) ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị (trường hợp thiết bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất)

- Nhân viên Kỹ thuật bảo hành sẽ thông báo đếnQúy Khách hàng về thông tin về lỗi của thiết bị bảo hành trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi nhận được thiết bị bảo hành, Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể đến khách hàng các thông tin như sau:

+ Thời gian nhận máy, lỗi kỹ thuật của thiết bị, phương án bảo hành, thời gian hoàn thành và hoàn trả thiết bị lại cho khách hàng.
+ Thông tin liên quan đến các vấn đề phát sinh (nếu có) do các yếu tố khách quan lại làm kéo dài thời gian bảo hành thiết bị.

 

Áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị màn hình cảm ứng, bảng tương tác thông minh

1. Áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị màn hình cảm ứng, bảng tương tác thông minh Triumphboard, SmartView, HiteVision

- Bảo hành 12 (Mười hai) tháng cho toàn bộ thiết bị.

- Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, công ty cam kết bảo hành trong vòng 48 giờ (02 ngày) kể từ khi nhận thiết bị bảo hành trừ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ, ngày tết.

- Đổi máy mới trong vòng 07 (bẩy) ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị (trường hợp thiết bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất)

- Nhân viên Kỹ thuật bảo hành sẽ thông báo đếnQúy Khách hàng về thông tin về lỗi của thiết bị bảo hành trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi nhận được thiết bị bảo hành, Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể đến khách hàng các thông tin như sau:

+ Thời gian nhận máy, lỗi kỹ thuật của thiết bị, phương án bảo hành, thời gian hoàn thành và hoàn trả thiết bị lại cho khách hàng.

+ Thông tin liên quan đến các vấn đề phát sinh (nếu có) do các yếu tố khách quan lại làm kéo dài thời gian bảo hành thiết bị.

 

Áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị ion âm BlueN

- Bảo hành 12 (Mười hai) tháng cho toàn bộ thiết bị.

- Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, công ty cam kết bảo hành trong vòng 48 giờ (02 ngày) kể từ khi nhận thiết bị bảo hành trừ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ, ngày tết.

- Đổi máy mới trong vòng 07 (bẩy) ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị (trường hợp thiết bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất)

- Nhân viên Kỹ thuật bảo hành sẽ thông báo đếnQúy Khách hàng về thông tin về lỗi của thiết bị bảo hành trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi nhận được thiết bị bảo hành, Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể đến khách hàng các thông tin như sau:

+ Thời gian nhận máy, lỗi kỹ thuật của thiết bị, phương án bảo hành, thời gian hoàn thành và hoàn trả thiết bị lại cho khách hàng.

+ Thông tin liên quan đến các vấn đề phát sinh (nếu có) do các yếu tố khách quan lại làm kéo dài thời gian bảo hành thiết bị.