Sản phẩm mới
Thông tin cập nhật từ Anh Kiệt
  • Giải pháp âm thanh đa vùng IP 2N Giải pháp âm thanh đa vùng IP 2N Hệ thống âm thanh IP được kết nối từ các thiết bị 2N, cho phép bạn chuyển tải và phân phối nội dung âm thanh thông qua mạng LAN, WAN hoặc mạng Internet với một khoảng cách lớn hoặc thậm chí là dùng không dây.
  • Giải pháp phòng học đa năng XCLASS - SUNTECH Giải pháp phòng học đa năng XCLASS - SUNTECH Giải pháp phòng học đa năng XCLASS - SUNTECH, Quản lý lớp học, Tính năng giảng dạy, Tính năng giảng dạy đa phương tiện...
  • Giải pháp phòng học đa năng COMWEB MCC-201 VES Giải pháp phòng học đa năng COMWEB MCC-201 VES Giải pháp phòng học đa năng COMWEB MCC-201 VES truyền tải âm thanh và hình ảnh, Làm tối màn hình của học viên, Kiểm soát các học viên trong lớp.